Privacy

Experience Portugal hecht veel waarde aan jouw privacy en het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens. Door middel van deze pagina willen we een transparante en heldere uitleg geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Experience Portugal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de privacy statement;
  • Verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Persoonlijke gegevens

Jouw gegevens en de gegevens van jouw medereizigers worden altijd beschermd en vertrouwelijk behandeld door Experience Portugal. Wij zullen je gegevens nooit aan andere partijen voor commerciële doeleinden verstreken. Wel zullen wij jouw gegevens delen met vliegtuigmaatschappijen, accommodaties, auto verhuurmaatschappijen en overige partijen die verbonden zijn aan de reis die jij hebt geboekt. Dit gebeurt alleen als er daadwerkelijk een reis bij ons geboekt word. Wij verzamelen en/of geven de volgende gegevens door aan onze partners: 

Type Gegevens  Doel
NAW Deze gegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden en worden alleen aan onze partners doorgegeven indien dit gerelateerd is aan de gegeven boekingsopdracht.
Telefoonnummers en e-mailadressen Worden in sommige gevallen doorgegeven aan onze partners om contact op te kunnen nemen tijdens de reis. 
Geboortedata  Deze gegevens worden doorgegeven aan onze partners indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de reis.
Paspoortgegevens Deze gegevens worden alleen aan de luchtvaartmaatschappijen doorgegeven die deze gegevens verplicht stellen.

De gegevens worden veelal doorgegeven aan partners binnen de EU. Hoewel het onze intentie is om met al onze partners overeenkomsten te sluiten omtrent de privacy van uw gegevens, kunnen er andere regels en wetten van toepassing zijn in landen buiten Nederland. Hiervoor is Experience Portugal niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk. 

Jouw rechten

Jij bent altijd eigenaar van jouw gegevens. Dit houdt in dat jij mag bepalen wat wij met je gegevens doen. Je kunt dus jouw gegevens inzien, laten corrigeren of verwijderen indien dat gewenst is.  

Je kunt bij vragen contact opnemen met onze klantenservice of mailen naar info@experienceportugal.pt

Wij gebruiken cookies om jou de beste ervaring te geven op onze website. Meer informatie kun je vinden op cookie instellingen.
OKCookie Instellingen

Cookiebeleid

  • Analytische cookies

Analytische cookies

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google heeft geen toestemming om deze informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt volledig geanonimiseerd.

_gat Google Wordt 1 dag opgeslagen
_gid Google Wordt 1 jaar opgeslagen
_ga Google Wordt 2 jaar opgeslagen